Home

ROESELARE

KLIK OP DE FOTO VOOR EEN OVERZICHT PER STIJL

Landelijke bouwstijl
Landelijke bouwstijl
Landelijke bouwstijl
project verbouwing
Hedendaagse stijl
Landelijke stijl
Landelijke stijl
Hedendaags project
Modern
Moderne huisstijl
Nieuwbouw
Landelijk bouwproject
Hedendaags project
Project verbouwingen
Hedendaagse bouwstijl
Moderne stijl
Project verbouwingen
Project architect Dedene Roeselare
Hedendaagse huisstijl
Moderne bouwstijl
Bouwproject modern
Bouwstijl hedendaags
Modern
Hedendaagse bouwstijl
Hedendaags bouwproject
Modern bouwstijl
Hedenaagse bouwstijl
Landelijk bouwproject
landelijke bouwstijl
hedendaags project architect Dedne Roeselare
Hedendaags bouwproject
Vebouwing Architect Roeselare
Verbouwing
Verbouwing architect Roeselare
Landelijke bouwstijl
Landelijk bouwproject
Moderne bouwstijl hedendaags
Hedendaags moderne bouwstijl
bouwproject architect Dedene Roeselare
Hedendaagse bouwstijl
Modern bouwproject
Hedendaagse bouwstijl
Mode bouwstijl
Modern interieur hedendaags
Bouwproject architect Roeselare
Bouwproject moder Rik Dedene architect
Hedendaagse bouwstijl
Moderne bouwstijl
Moderne huisstijl
Modern hedendaags
Landelijk project architect Roeselare
Landelijke bouwstijl
Landelijk huis
Landelijke bebouwing
Modern huis
Hedendaags huis
Modern huis architect Roeselare
Moderne stijl binnen
Hedendaags binnen interieur
Moderne bouwstijl
Bouwproject architect Dedene Roeselare
Bouwproject
Hedendaagse bouwstijl
Modern architect Dedene
Hedendaags architect Dedene Roeselare
Hedendaagse bouwstijl
Moderne huisstijl
Moderne huisstijl architect Roeselare
Bouwproject hedendaagse stijl
Moderne bouwstijl
 
 
 
 


ContactAdresgegevens


Rik Dedene 
Architect - energiedeskundige - expert bouwschade

Sint-Amandsstraat 25 - 8800 Roeselare


Email:  rik.dedene@dedene.be
Tel.: 051 72 55 22


BE0530.819.335Orde van de Architecten
Provincie West-Vlaanderen

www.architect.be

ARCHITECT ROESELARE


Als architect ben ik niet gespecialiseerd in een specifieke stijl.

Uw keuze/stijl werken wij uit tot een mooi project! Zowel voor een authentieke cottagewoning als voor een (extreem) moderne vormgeving kunt u bij ons terecht. Samen met u wordt alles besproken, van A tot Z. Stijl, indeling, grootte, mét oog en respect voor budget en de energiebalans van het project.


Er worden voorontwerpen (eventueel met 3D-voorstelling) gemaakt en gewijzigd tot het goed zit. Daarna verzorgen wij uw omgevingsaanvraagdossier en uitvoering, met bestek en meetstaat (indien van toepassing). Wij staan u vanzelfsprekend bij op de voorlopige oplevering (gesloten ruwbouw) en garanderen regelmatige werfbezoeken.


Belangrijk is ook een goede opvolging van de werken zodat alles verloopt naar wens en dat de aannemer(s) binnen de vooropgestelde termijn uw project kunnen afwerken.


ENERGIE ADVISEUR


Wij stonden (een beetje) aan de wieg van de EPB-wetgeving (2006) en gaven jarenlang opleiding aan architecten en ingenieurs. Alhoewel de energiematerie evolueert naar bijzonder gespecialiseerd, zijn wij toch nog “meer dan gemiddeld” op de hoogte en kunnen wij uw woning opbouwen van ofwel “…netjes enkel voldoen aan de wettelijke vereisten…” tot B.E.N. of energie neutrale woningen.


Wij lichten u in over de wettelijke bepalingen en kunnen, indien gewenst, een op maat gemaakte woning ontwerpen qua energiebehoeften. Wenst u een woning met een E- peil onder de 5 of 10, of zelfs onder nul! Uw wens wordt begroot en ingepast in het bouwproject volgens uw budget.


EXPERT BOUWSCHADE


Als expert heb ik al in meer dan 30 jaar genoeg gevallen onderzocht om ook hier te kunnen meepraten. Wij kunnen u bijstaan voor het verlenen van advies, eventueel het opmaken van een proces verbaal of rapport, bij een geschil met uw aannemer of een andere partij. Is de uitvoering van het gebouw nog lopende? Dan dient de leidinggevende architect ingelicht te worden van mijn tussenkomst.


Eventueel staan wij u ook bij in een juridisch geschil met een bouwpartner, al of niet binnen het kader van een polis rechtsbijstand. Verder kunnen wij tevens tussen komen bij een geschil met buren, derden, openbare besturen, verzekeringen en na rampen (brand, overstroming, aanrijding gebouw,…).


TAKENPAKKET


Er zijn een aantal taken welke een architect MOET doen (Wet d.d. 21/02/1939). Vanzelfsprekend doen wij dan ook deze:


 1. Het verzamelen van de beschikbare info voor het opmaken van een vergunbaar en uitvoerbaar dossier.
  Dit is niet noodzakelijk het aftoetsen aan een budget, de architect kan wel een raming opmaken.

 2. De opmaak van en het digitaal indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag.
  Niet het begeleiden van de bouwheer op en in het omgevingsloket.

 3. Erop toezien dat ALLE aannemers, bouwactoren (ingenieur, EPB- verslaggever…) betrokken bij de opbouw over de nodige wettelijke verzekeringen beschikken (Wet d.d. 31/05/2017). Toezien op de aanstelling van een veiligheidscoördinator, een energie (EPB)- en een ventilatieverslaggever.
  Voornoemde zaken zijn wettelijke vereisten bij een bouwproces. Het nalaten van de aanstelling van deze of het niet verzekerd zijn van bouwactoren kan aanleiding geven tot het verbreken door de architect van zijn overeenkomst.

 4. De opvolging van de werken = werfbezoek. Voor mij betekent dit: wij moeten in kennis gesteld worden van de aanvang der werken minimum 2 weken VOORAF (en niet de dag zelf). De funderingswerken moeten nagezien worden. Werfbezoeken volgen a rato van de uitvoering. Van elk bezoek wordt een verslag opgemaakt. 
  Werfopvolging betekent GEEN TOEZICHT op de uitvoering der werken. De opdracht van een architect kan (cfr. Cassatiearrest van 19/05/2016) beperkt worden tot de gesloten ruwbouw (=“wind- en waterdicht”). In welk geval is de bouwheer alleen aansprakelijk is voor eventuele foutieve uitvoeringen nadien (de aannemers blijven wel verzekerd voor hun uitvoeringen (zie hierboven). Wij staan vanzelfsprekend wél ter beschikking voor vragen of advies over de verdere afwerking van uw gebouw. 

 5. Bijstand aan de bouwheer bij een voorlopige OPLEVERING. Het betrekken, in gebruik nemen van het gebouw door de bouwheer betekent een stilzwijgende aanvaarding van de werken. Dit is een aanvaarding van alle zichtbare gebreken op datum van ingebruikname. Alle bouwactoren blijven wel aansprakelijk in de wettelijke periode van 10 jaar (onzichtbare en grove gebreken).

 

De opdracht/ contract van een architect is wettelijk géén resultaatsverbintenis. Zo is een architect niet aansprakelijk voor het eventueel niet verkrijgen van een omgevingsvergunning (wél als de reden van weigering vergunning te vinden is in de handelingen van de architect), is de architect niet aansprakelijk voor het opbouw/ afwerken van het bouwdossier,… 

Indien de bouwheer erom verzoekt dienen ook de rekeningen/facturen te worden nagezien van de diverse aannemers. Men kan echter niet verwachten dat een architect dit spontaan doet.


ERELOON


(1) Het ereloon is afhankelijk van hoe, met wie u bouwt. Werkt u met een bouwfirma (“sleutel op de deur”), dan is het ereloon bepaald op 5,5% op de totale bouwsom (exclusief waarde van de keuken en de BTW). In dit geval dient het aannemingscontract voorgelegd aan de architect (verplicht wettelijk nazicht).


(2) Bouw je niet met een bouwfirma, m.a.w. bent u een zelfbouwer en/of werkt u met aparte aannemers, dan komen wij een VAST ereloon overeen. Dit ereloon wordt NIET meer verrekend en is natuurlijk afhankelijk van type bouw, omvang, ligging,… Het ereloonbedrag is meestal gelegen tussen de €3.500 en de €8.500 excl. BTW. 


Werkt u op wijze (2) dan is de opmaak van een lastenboek (bestek) én meetstaat van de gesloten- ruwbouw (= “wind- en waterdicht”) INBEGREPEN.

Meetstaat is een lijst van materiaalhoeveelheden.

Voor beide mogelijkheden is de betaling van het ereloon min of meer met volgende verdeling: 0% voorschot, 70% bij afwerken dossier omgevingsvergunningaanvraag, 12,5% bij einde ruwbouw en saldo bij gesloten ruwbouw.
Op het einde van de werken kan BIJKOMEND een eindsaldo afrekening opgemaakt worden indien u werkt via methode (1). Afrekening op basis van de eindwaarde van de werken.


Altijd wordt aan de bouwheer een overzicht van betaling ereloon overgemaakt bij afgifte van de architectenovereenkomst.


Betreft het een verbouwing/uitbreiding van een bestaande woning dan moet wettelijk verplicht een plan opgemaakt worden van de bestaande toestand voor verbouwing. Het ereloon voor dit is APART en natuurlijk terug afhankelijk van type bouw, omvang en ligging. Maar altijd wordt een vast bedrag afgesproken VOORAF. Dit varieert meestal tussen de €500 en €950 excl. BTW.

 

Copyright © All Rights Reserved

Done By Deborah Naert

Architect Roeselare